fbpx
Üles
  • Parim valik Hiiumaa väiketootjate toodangut

Kohalik kvaliteedimärgis – Hiiumaa roheline märk

31.10.2023

Juba pea 30 aastat on Hiiumaa ettevõtjad saanud taotleda Hiiumaa rohelisest märki. Tegemist on kvaliteedimärgisega, mis omistatakse Hiiumaal toodetud ja/või hiiumaisest toorainest toodetud kvaliteetsele tootele või Hiiumaal pakutavale teenusele.

Need tooted ja teenused:

  • on saadud/arendatud jätkusuutliku majandamise tulemusena;
  • väärtustavad ning väärindavad kohalikku loodus- või inimressurssi, traditsioonilisi oskusi ja kohalikku kultuuri.

Millest on märk sündinud? 

Hiiumaa kuulub Lääne-Eesti saarte biosfääri programmialale UNESCO programmi „Inimene ja biosfäär“ võrgustikku ning omab ülemaailmsete roheliste sihtkohtade (Green Destinations) kuldtaset. Loodus on saarel rikas ja mitmekesine. Üle Hiiumaa kulgevad olulised linnurändeteed, saar on koduks maailma kõige ohustatumale pisikiskjale Euroopa naaritsale ja siinne meri elupaigaks paljudele kalaliikidele. Hiiumaa roheline märk kutsuti ellu, et kaitsta ja hoida saare looduskeskkonda ning toetada kohalike kvaliteetsete toodete arendamist ja turundamist.

Märgi algusaastad

Algse Hiiumaa rohelise märgi kujundas 1995. aastal kunstnik Ott Lambing (1955-2019). Märgi roheline värv viitas “rohelise” mõtteviisi toetamisele, kujund “silm” aga avarale maailmavaatele, Hiiumaa kontuur kinnitas päritolu ning kujund “kompass” väärtuste õigel ehk traditsioonilisel suunal hoidmist.

  1.  aastal sai Hiiumaa roheline märk endale ka veebivärava, millega seoses kaasajastati ka Hiiumaa roheline märk. Uue logo autoriks on loovagentuur Imagine. Logo põhjana on kasutatud kunstnik Valdek Alberi Hiiumaa logomärki. 

Mida Hiiumaa roheline märk sulle tarbijana annab?  

  • aitab ära tunda kvaliteetse ja jätkusuutliku majandamise tulemusena saadud hiiumaise toote või teenuse; 
  • lihtsustab keskkonnateadlike valikute tegemist; 

Rohkem infot märgise kohta leiab veebilehelt www.hiimaarohemark.ee.