Triibuvineer OÜ loodi 2015. aasta 30. märtsil ning sama aasta suvel hakati rajama töökoda Hiiumaale. Me väärtustame looduslikku keskkonda ja paneme suurt rõhku oma tootmisprotsessi ökoloogilisele jalajäljele, kasutades oma toorainena loodussäästvaid aineid ja –materjale.

Triibuvineer